Εξεταστικά Κέντρα 2019

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 2019 Κωδικός εξετ. κέντρου Ονομασία Φορέα Ταχυδρομική διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πόλη Χώρα Τηλέφωνο e-mail Υπεύθυνοι 30001 Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 541 24 Θεσσαλονίκη ΕΛΛΑΔΑ - HELLAS 0030 2310 997571, 0030 2310 997576, 0030 2310 997475 school-mg@smg.auth.gr   κ.Κουτσιλιέρη Νάσια 30002 Ελληνοαμερικανική Ένωση Μασσαλίας 22 106 80 Αθήνα ΕΛΛΑΔΑ - [...]